Anläggningsnummer: 1608

Torsby Skidtunnel & Sportcenter (Valberget)

Torsby kommun, Värmlands län

Visa på karta
Spårstatusrapporter
Skidtunneln
1.3 km

Karaktär/terräng
Kuperad slinga lämplig för både motionär och elit. Slingan går att åka i båda åkriktningar och ger då en banprofil på drygt 2,5 km. Höjdskillnad 12 meter, stigning totalt 24 meter per varv.

Information
Sveriges första inomhusarena för längdskidåkning. Öppet från maj till Vasaloppet.

Övre slingan
2.5 km

Karaktär/terräng
Måttlig till stark kupering

Information

Asfalterad elljusbana
4 km

Karaktär/terräng
4 km elbelyst rullskidbana. Banan kan delas upp i två slingor den övre och nedre slingan. Övre slingan: 2.5 km, är kuperingen måttlig till stark med två stycken avtag för att underlätta åkningen. På den nedre slingan, som går runt och på ett ställe över skidtunneln, är 1.5 km med svag till måttlig kupering.

Information

5 km
5 km

Karaktär/terräng
Måttlig till stark kupering.

Information

Mastkärsvägen
5.5 km

Karaktär/terräng
En fin och lätt kuperad slinga.

Information
En fortsättning på Vägslutet, när du kommer längst bort på vägslutet så fortsätter Mastkärsvägen.

Hårda 7 km
7 km

Karaktär/terräng
Måttlig till stark kupering.

Information

Vägslutet
7 km

Karaktär/terräng
En mycket fin bana för motionären

Information

7 km
7 km

Karaktär/terräng
Måttligt kuperat.

Information

Björnslingan
8 km

Karaktär/terräng
8 km t/r. En mycket fin slinga, måttligt kuperad.

Information

Hårda milen
10 km

Karaktär/terräng
Måttlig till stark kupering.

Information

10 km
10 km

Karaktär/terräng
Måttligt kuperat.

Information

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT