Hjälp till på Skidspår.se

Skidspår.se skapades för att underlätta för längdskidåkare att hitta åkbara spår på ett lättillgängligt sätt.

Skidspår.se bygger på att alla hjälper till att lämna aktuella spårstatusrapporter och uppdatera övrig information som finns om anläggningarna.

Så här kan du hjälpa till!


1. Lämna spårstatusrapporter
Skidspår.se bygger på att ?alla? hjälper till att lämna spårrapporter via rapportformuläret på www.skidspår.se eller Skidspår.se-appen, oavsett om man åkt själv, preparerat spåren eller känner till spårstatus på annat sätt. Aktuell spårstatus är färskvara. Därför är alla spårrapporter välkomna och mycket uppskattade av andra längdskidåkare. Tillsammans hjälper vi varandra!

Ladda ner rapporteringsmanual för hemsida och rapporteringsmanual för appen (pdf-format).

2. Uppdatera anläggningsinformation
Saknas eller finns det felaktiga uppgifter om anläggningen? Gå in på anläggningssidan och välj ?Ändra uppgifter? eller använd detta formulär:

3. Ladda upp spårkartor
Gå till anläggningssidan och klicka på ett spår som har ett frågetecken (?), d v s inte har någon röd plupp på spårinformationsraden. Då öppnar sig kartan och under den instruktioner för hur du kan rita eller ladda upp en spårkarta som du sparat som gps-fil. När det är klart visas spårkarta och banprofil för det aktuella spåret!4. Ladda upp bilder på anläggningen
Förutom att du kan bifoga bilder i en spårstatusrapport kan du även ladda upp bilder på anläggningen. Gå till anläggningssidan och välj ?Ladda upp ny bild?.5. Sätta upp vår affisch för fler spårrapporter
Vissa spår får många rapporter, andra inte. Alla spår kan få ännu fler rapporter. Hjälp oss att få ännu fler att rapportera spårstatus - sätt upp denna affisch vid skidspår nära dig!

Klicka för att skriva ut affischen

Klicka för att ladda ner affischen med redigerbar text under (word-format)

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT