SMS-tjänster

Rapportera via SMS (gratis)

Du kan även skicka in dina spårstatusrapporter med SMS från din mobil.
Det kostar bara som ett vanligt SMS!

Så här gör du:
1) Leta reda på spåranläggningsnumret som finns högst upp till höger på varje anläggningssida.

2) Skriv SMS-text: Skidspår Spåranläggningsnummer#Din spårstatusrapport#Betyg(0-5)#Namn eller signatur
Exempel: Skidspår 248#5km-spåret preparerat, fina förhållanden.#4#Nisse Karlsson

3) SMS:a till nummer: 71120

Tänk på att vara noga med att skriva in alla #-tecken. Glöm inte heller att ha mellanslag mellan skidspår och spåranläggningsnummer.

Rapporten kan max innehålla 160 tecken, nummerprefixet inräknat.

Skidspår.se använder följande betygssystem:
5 = Spårat, fasta, perfekta spår, s k "räls"
4 = Spårat, utan genomslag
3 = Spårat, liten risk för genomslag
2 = Spårat, genomslag förekommer
1 = Ej spårat, delvis åkbart
0 = Ej åkbart


Få senaste spårstatus via SMS (kostnad 5 kr)

Nu kan du få senaste spårstatusstatus via SMS.

Så här gör du:
1) Ta i förväg reda på spåranläggningsnumret som du vill få rapport om (numret finns högst upp till höger på varje anläggningssida).

2) Skriv denna SMS-text: Skidspår status#Spåranläggningsnummer
Exempel: Skidspår status#248

3) SMS:a till nummer: 72120

Att få en spårstatusrapport via SMS kostar 5 kr.

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT