Anläggningsnummer: 483

Källberget

Leksands kommun, Dalarnas län

2019-01-23 kl 18:35 av Tommy H

Underlag Spårkanter
Bra glid

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT