Stora Skidspårspriset utdelat

Under helgens Skidkonvent i Borlänge ägde prisutdelningen av "Stora Skidspårspriset" rum.

Som tidigare berättats gick det i år till spårpatrullen i Rotebro IS med följande motivering:

"För ett ihärdigt och engagerat arbete med att skapa så perfekta spår som möjligt, där de inte sällan själva åker spåren själva efter genomförd preparering för att kontrollera resultatet. Detta i kombination med en utförlig och regelbunden spårstatusrapportering på Skidspår.se samt ett mycket gott samarbete med golfklubben har bidragit till att Bisslinge golfbana på bara några år har kommit att bli en av Stockholms populäraste längdskidanläggningar!?

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT