Stora Skidspårspriset till Rotebro/Bisslinge

Det har varit ett svårt arbete för juryn från Skidspår.se och Svenska Skidförbundet att utse vinnaren av Stora Skidspårspriset bland de 34 duktiga spårmakare som nominerats. I hård konkurrens har juryn beslutat att Stora Skidspårspriset 2011 tilldelas spårpatrullen i Rotebro IS OK vid Bisslinge golfbana, med följande motivering:

"För ett ihärdigt och engagerat arbete med att skapa så perfekta spår som möjligt, där de inte sällan själva åker spåren själva efter genomförd preparering för att kontrollera resultatet. Detta i kombination med en utförlig och regelbunden spårstatusrapportering på Skidspår.se samt ett mycket gott samarbete med golfklubben har bidragit till att Bisslinge golfbana på bara några år har kommit att bli en av Stockholms populäraste längdskidanläggningar!?

Prisutdelningen sker vid Skidkonventet i höst. Grattis!


Spårpatrullen i Rotebro: Från vänster: Mats Orbert, Wincent Karlsson, Lars Berzell, Toni D'Angelo

Stora Skidspårspriset delas varje år ut till en person eller grupp av personer som gjort stora insatser för att tillhandahålla preparerade längdskidspår. Vi vill genom detta pris uppmärksamma personer som ägnar en stor del av sin fritid på att tillhandahålla preparerade skidspår. För att kunna bli nominerad krävs att personen/personerna
arbetar ideellt med att preparera skidspåren samt verkar för att spårstatusen görs tillgänglig för allmänheten på Skidspår.se


Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT