Stora Skidspårspriset 2021

Stora Skidspårspriset 2021


Spårpatrullen i Karlskrona SOK tilldelas härmed Stora Skidspårspriset 2021. Spårpatrullen skapar skidspår vid Dackestugan i Rödeby Vintersportcentrum i Blekinge så fort första natursnöflinga fallit eller så fort första köldknäppen gjort snötillverkning möjlig.Delar av snöpatrullen i Karlskrona SOK, nyblivna vinnare av Stora Skidspårspriset 2021


Motiveringen till utmärkelsen lyder:

?Att med begränsade resurser skapa längdglädje och skidåkning både på natursnö och tillverkad snö vid Sveriges södra kustområde visar spårpatrullen i Karlskrona SOK att allt är möjligt. Genom att använda skidspår.se som verktyg för att informera före, under och efter snötillverkning och spårpreparering hålls alla skidsugna ständigt uppdaterade.

Spårrapporterna håller alltid en rättvis och neutral ton där både fina förhållanden men även eventuella brister rapporteras och det utfärdas varningar om det finns kritiska punkter längs med spåren. Spårpatrullens information kompletteras och berikas dessutom med frekventa spårstatusrapporter från skidåkare så att det hela tiden är en aktuell bild av läget i spåret för stunden.

Varma och genuina skidhjärtan återspeglas i spårpatrullen som även är drivna och engagerade ledare i föreningens skidverksamhet och verkar för breddning av all sport på längdskidor inklusive skidorientering och skidskytte från minsta barn till äldsta motionär. De sprutade även snö för en pulkabacke i centrala Karlskrona i vinter.

Engagemanget för skidspår och snöglädje återspeglas i antalet nomineringar, flest av alla, och spårpatrullen i Karlskrona SOK är verkligen väl värda Stora Skidspårspriset 2021.

Vilka stordåd skulle spårpatrullen i Karlskrona SOK kunna göra och vilka möjligheter för längdglädje hela vintern skulle kunna öppnas för Karlskronas skidåkare om resurserna för snötillverkning och spårpreparering utökades för att matcha det engagemang och skidintresse som finns i området??Skidspår.se och Svenska Skidförbundet ringde upp Robert Hedman i spårpatrullen i Karlskrona SOK, för att gratulera till utmärkelsen:Stort grattis till spårpatrullen i Karlskrona SOK som har tilldelats Stora Skidspårspriset 2021!

- Skämtar du med mig? Är det sant?


Känns det orimligt?-

- Ja, nästan, men ändå inte. Det är ju inte första april så då måste det ju vara sant - så sjukt roligt och häftigt! Det här kommer verkligen ge en extra energiinjektion inför nästa säsong, vi är redan igång med att se över spårgator, röja sly, jämna ut och planera var vi behöver bredda för att få ned mer natursnö och så vidare.


Robert berättar att i spårpatrullen är det omkring tjugo snögummor och snögubbar som hjälper till med det förberedande arbetet under barmarkssäsongen och att spruta snö under vintersäsongen. Därav är det ett tiotal som sedan drar skidspår och underhåller dem med skoter, fyrhjuling och spårutrustning.Grunden till en bra vinter läggs under barmarkssäsongen - det gäller likväl för skidspårare som för skidåkare!


Denna vinter har spårpatrullen fått stor hjälp av samarbetet med Karlskrona Alpina klubb som har en liten och äldre pistmaskin vid Rödebybacken intill Dackestugan. Den har vid flera tillfällen hjälpt till vid prepareringen av både tillverkad snö och natursnö.

I vinter har vi till och med haft möjlighet att ha pistmaskinspreparerade natursnöspår och det är det inte många som lyckas med på dessa breddgrader.


Pistmaskinen från Karlskrona Alpina klubb har varit en stor hjälp vid framförallt hanteringen av den tillverkade snön, men också vid natursnöspårningen i vinter.

- Ja, hur ser era resurser för snötillverkning och spårpreparering ut, för de är väl i ärlighetens namn inte tillräckliga för det ni önskar skapa?

Nej, så är det. Vi skulle med relativt enkla åtgärder kunna uppgradera snösystemet och spårutrustningen så att vi både skulle kunna ha bättre förutsättningar för alla de som vill åka skidor och för oss som gör snön och preparerar skidspåren. Vi skulle kunna få ut mer snö och få bättre spår med mindre arbetsinsats. Med en modernare pistmaskin, som säkerligen skulle kunna delas med den alpina klubben, så skulle vi kunna preparera spåren mycket mera regelbundet än vad vi kan göra nu. Den lilla pistmaskinen som används idag är från 80-talet så behovet av en modern maskin är mycket stort.

Snösystemet har en maximal pumpkapacitet på 25 kubikmeter vatten per timma och det finns två gamla fläktsnökanoner och en ny kompressorsnölans att spruta längdskidspåren med. Rör- och elstamledningarna räcker till att spruta en snöbädd på 500-600m som ger 600-700m skidspår klassisk och fristilsteknik beroende på hur man väljer att dra spåren.

Vi behöver vara realistiska och bygga upp vår anläggning steg för steg, där nästa önskesteg är att få hjälp med investering till en uppgradering som tar oss till 1 km skidspår som kan snöläggas på kort tid och prepareras kontinuerligt med pistmaskin. Vår stora styrka är annars preparering av natursnöspår, där vi ser till att göra ett bra förberedande barmarksarbete och är på tårna så att även minsta snöfall kan ge bra och långa skidspår tack vare plant underlag, bra röjning och användande av omvända snöplogar som snöinsamlare. Men natursnö är en färskvara som inte går att räkna med och därför behövs uppgraderingen i snösystemet och den nödvändiga tillhörande pistmaskinen så att vi kan ge möjlighet till längdskidåkning hela säsongen varje vinter.


Till alla skidåkares glädje kring Karlskrona så har vintern innehållit många skiddagar i fint preparerade spår. Spårpatrullens förhoppning är att kunna erbjuda ännu bättre och längre spår kommande vintrar.

3 km och 6 km natursnöspår spårades i vinter och när den töade bort kunde skidåkningen hålla i ända tills den 28:e mars - inte dåligt för att vara nästan längst söderut i Sverige! Skidspår.se och Svenska Skidförbundet riktar ännu ett stort grattis till spårpatrullen i Karlskrona SOK med förhoppningar om gehör för era ambitioner med utvecklingen av er anläggning och snörika och långa vintrar framöver fyllda med längdglädje för alla!


Tack till alla skidspårare!


Skidspår.se och Svenska Skidförbundet tackar för alla inkomna nomineringar. Ni är många skidspårshjältar i vårt avlånga land som alla gör er väl förtjänta uppmärksamhet och tacksamhet för den möjlighet till längdglädje som ni skapar.

Den gånga vinterns stora längdskidintresse inger förhoppningar om ännu bättre förutsättningar för skidspårare och skidåkare i Sveriges alla kommuner och skidspår.Faktaruta

Vilka: Spårpatrullen i Karlskrona SOK

Var: Dackestugan, Rödeby Vintersportcentrum, Blekinge

Natursnöspår: 3 km och 6 km

Tillverkad snö: Upp till 700m

Elljusspår: Totalt 3 km

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT