Samarbete med Svenska SkidförbundetSamarbete med Svenska Skidförbundet

Skidspår.se och Svenska Skidförbundet har inför den här säsongen inlett ett samarbete. Det gemensamma målet är att få så många skidklubbar, kommuner och andra anläggningar som möjligt att lägga ut spårinformation på Skidspår.se.

För att uppnå det kommer en del aktiviteter att genomföras under året. Kommande helg så kommer t ex Skidspår.se att medverka på Nordiskt Skidkonvent i Sunne/Torsby där information kommer att hållas för närvarande spåranläggningsfunktionärer.
 


 

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT