Så här lämnar du rapporter på Skidspår.seSå här lämnar du rapporter på Skidspår.se

För att hålla Skidspår.se uppdaterad med aktuell information är vi tacksamma för all hjälp vi kan få från er skidåkare och spåransvariga runt om i landet!  På Skidspår.se kan ni lämna rapporter om spårens status (åkbarhet), komplettera uppgifter och rapportera in anläggningar eller skidspår som saknas.
 Lämna spårstatusrapporterAlla som har varit ute i spåren är välkomna att lämna spårstatusrapporter. Så här gör du: 

1) Välj ”Rapportera spårstatus”.
2) Välj önskad plats/anläggning.
3) Skriv en kort rapport om spårstatusen på just den platsen/anläggningen. Du har också möjlighet att välja ett betyg som du tycker passar in.
4) När du fyllt i formuläret visas din rapport direkt under rubriken ”Sök spårstatus”. 

Du kan också gå in på länken längst ner på varje anläggningssida och välja ”Lämna spårstatusrapport för denna anläggning". Då kommer du till samma formulär som är delvis förifyllt.  


Komplettera uppgifter/rätta felaktigheterOm du har kännedom om en specifik plats/anläggning kan du lägga till information för den platsen. Så här gör du: 

1) Välj ”Sök skidspår” och gå in på anläggningens sida.
2) Välj ”Komplettera uppifter” längst upp till höger och skriv ditt meddelande.
3) Informationen läggs in manuellt av administratören vilket kan ta någon dag.  


Lägga till ny anläggning Om det saknas någon plats/anläggning på Skidspår.se kan du rapportera in den. Så här gör du:  

1) Välj ”Rapportera skidspår”.
2) Välj ”Lägg till plats”.
3) Fyll i så mycket uppgifter du kan om platsen i formuläret. Du kan komplettera med fler uppgifter senare.
4) När du skickat formuläret kan du sedan lägga till uppgifter om vilka skidspår som normalt brukar prepareras vid tillräcklig snötillgång (d v s inte aktuell spårstatus).
5) Informationen läggs in manuellt av administratören vilket kan ta någon dag.  


Lägga till nya skidspår till anläggningOm det saknas något eller några spår (som normalt brukar prepareras vid tillräcklig snötillgång) på en viss anläggning kan du rapportera in det. Så här gör du:  

1) Välj ”Rapportera skidspår”.
2) Välj ”Lägg till spår”.
3) Fyll i så mycket uppgifter du kan om spåret i formuläret. Du kan komplettera med fler uppgifter senare om du vill.
4) När du skickat formuläret kan du sedan välja att lägga till fler spår eller avsluta.
5) Informationen läggs in manuellt av administratören vilket kan ta någon dag.  


Vi är tacksamma för alla rapporter som lämnas in. Ju fler som hjälper till med att lämna information, desto användbarare blir sidan! 

Julhälsningar
Skidspårsteamet

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT