Läs resultatet av vår användarenkät

Totalt gjordes under säsongen 2016/17 över 3 miljoner besök på Skidspår.se!

För att veta mer om våra besökare gjordes under april en användarenkät där över 2000 personer svarade.

Nedan visar vi resultatet av enkäten. Vi har också fått in värdefulla synpunkter och förbättringsförslag. Dessa kommer vi nu att titta på, för att sedan prioritera vilka vi vill försöka implementera till nästa säsong.

Ett stort tack till alla som deltagit i enkäten!10-i-topp län
Stockholms län 21%
V Götalands län 11,8%
Dalarnas län 9%
Västernorrlands län 7,5%
Norrbottens län 6,6%
Uppsala län 6%
Jönköpings län 4,2%
Gävleborgs län 4%
Skåne län 4%
Östergötlands län 3,7%
76,4% åker längdskidor för att må bra
74,8% åker längdskidor för att hålla sig i form
74,4% åker längdskidor för att det är roligtCopyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT