Uppdaterat: Problem med spårstatusrutor på Idrottonlinesidor

***Uppdaterat 130404: RF har meddelat att man har för avsikt att försöka lösa problemet den 10/4***

Senaste dagarna har vi blivit uppmärksammade på att det är problem med spårstatusrutorna på Idrottonlinesidor, då inte senaste rapporterna visas. Förmodligen p g a att Idrottonline gjort någon uppdatering. Vi försöker hitta en lösning på detta.

PROBLEMET ÄR NU LÖST AV RF!

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT