Månadens kommun och anläggningar

Vi utser månadens längdskidåkningskommun och längdskidanläggningar. Det gör vi för att lyfta fram goda exempel vilka förhoppningsvis kan inspirera andra.

Månadens längdskidåkningskommun

Borlänge kommun har med hjälp av Skidspår.se-spårstatusrutan skapat översiktlig och tydlig information om kommunens skidspår på sin hemsida, vilket ger aktualitet kring motionsaktiviteter för såväl kommuninnevånare som skidturister.

Månadens längdskidanläggning (föreningsdriven)

Borås Skidlöparklubb är ett föredöme för hur en idrottsförenings medlemmar aktivt samarbetar med kommunens fritidsförvaltning för att tillhandahålla skidspår för både klubbmedlemmar och allmänhet. Med up-to-date rapportering på Skidspår.se vet alla intresserade hur det står till med spår och tillgänglighet. En klubb som säkerligen kommer att vara med i diskussionerna när Stora Skidspårspriset ska delas ut senare i vinter.

Månadens längdskidanläggning (övriga)

Vålådalens klassiska skidanläggning har från säsongsstarten haft fina skidspår och ambitiöst rapporterat på både egna websidor och på Skidspår.se vilka spår som preparerats samt kompletterat med egna omdömen och rekommendationer till besökare.Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT