Månadens kommun och anläggningar

Under säsongen utser vi varje månad "Månadens kommun", "Månadens anläggning (föreningsdriven) och "Månadens anläggning (övriga). Det gör vi för att lyfta fram goda exempel vilka förhoppningsvis kan inspirera andra till bra spårrapportering.

Månadens längdskidåkningskommun

Månadens kommun är Stockholms stad.
Stockholms stad har under de senaste åren arbetat med att erbjuda ännu fler längdskidåkningsalternativ för sina innevånare. Förutom traditionella längdskidanläggningar erbjuder man numera även skidspår på olika idrottsplatser i kommunen. Spårpersonalen är även duktiga på att informera om spårens åkbarhet på såväl hemsida som på Skidspår.se, inte bara när preparering gjorts utan även om planerad preparering.

Månadens längdskidanläggning (föreningsdriven)

Månadens längdskidanläggning (föreningsdrivna) är Granåsens konstsnöspår i Bålsta.
Bålsta SK, som driver Granåsens konstsnösopår, röner stor uppskattning från många skidåkare, vilket baseras på ett ambitiöst arbete med preparering av spår i kombination med tät informationsgivning via Skidspår.se. Ett av landets mest hyllade längdskidspår.

Månadens längdskidanläggning (övriga)

Månadens längdskidanläggning (övriga) är Vedbobacken i Västerås.

Privata Vedbobacken i Västerås är en relativt ny aktör i längdskidvärlden. De är en förebild för hur man marknadsför en anläggning med bilder i spårrapporterna, framåtriktad information och aktuell rapportering som en service till längdskidåkare i och omkring Västerås.Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT