Liverapportering av spårstatus via GPS

Skidspår.se har inlett ett samarbete med företaget TracTrac vilka tillhandahåller liverapportering av spårpreparering.  

En GPS-enhet i spårmaskinen skickar kontinuerligt den aktuella positionen, så att man alltid kan se var spårmaskinen befinner sig. Spårmaskinens position och en översikt över de preparerade spåren visas på internet. Färgmarkeringar av spåravsnitten visar hur lång tid som gått sedan de olika spåravsnitten preparerades. 

Se exempel från Hallstaberget i Sollefteå

Samarbetet med Skidspår.se gör att det dagligen automatiskt genereras spårstatusrapporter på Skidspår.se, där man även kan se liveinformation i form av färgstaplar på anläggningssidan och klicka sig vidare till live-spårkartorna. Att informationen även syns på Skidspår.se gör att rapporterna når ut till landets alla längdskidåkare. Skidspår.se har mellan 5.000 – 20.000 besökare per dag vintertid, vilket innebär en bra marknadsföring för anläggningen. 

Så här ser de automatiska spårstatusrapporterna ut på Skidspår.se  

Är ni intresserade av att kunna visa liverapportering på er hemsida, kontakta då TracTrac Sverige på tel 0278-73 85 50 eller skidor@tractrac.com.

Läs mer på http://www.tractrac.com/skidor/

Skidspår.se & TracTrac Sverige

 

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT