Gå med i Skidspår.se:s referensgrupp

Vi startar en referensgrupp för Skidspår.se - vill du vara med?

Ibland har vi ett behov av att ställa frågor till våra användare för att få feedback på utvecklingsförslag och funktioner. Det kan handla om att värdera vilka utvecklingsförslag vi ska prioritera eller få in synpunkter på användarvänligheten i en viss funktion.

Vi startar därför en referensgrupp. Som deltagare i referensgruppen har man inga förpliktelser, utan man får helt enkelt några gånger per år en fråga per e-post om någon ny funktion eller något annat, som man då har möjlighet att lämna sina synpunkter eller kommentarer på.

Vill du vara med i vår referensgrupp så skulle vi vara tacksamma. Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till info@skidspar.se, och kan självfallet när som helst avanmäla dig.

Väl mött nästa säsong!
Skidspår.se-teamet

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT