Förändring i spårstatus-betygsskalan

Vi har gjort en förändring i betygsskalan. Betyg 1 som tidigare var "ej åkbart" har blivit "ej spårat, delvis åkbart".

"Ej åkbart" är numera betyg 0 och symboliseras av en överkorsad skidåkare.

På Skidspår.se används fr o m nu följande betygssystem:
5 = Spårat, hårda perfekta spår
4 = Spårat, utan genomslag
3 = Spårat, liten risk för genomslag
2 = Spårat, genomslag förekommer
1 = Ej spårat, delvis åkbart
0 = Ej åkbart

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT