Få senaste spårstatus via SMS

Nu kan du få senaste spårstatusstatus via SMS. Så här gör du:1) Ta i förväg reda på spåranläggningsnumret som du vill få rapport om (numret finns högst upp till höger på varje anläggningssida).2) Skriv denna SMS-text: Skidspår status#SpåranläggningsnummerExempel: Skidspår status#2483) SMS:a till nummer: 72120

Att få en spårstatusrapport via SMS kostar 5 kr.
 

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT