Betygsskalan på Skidspår.se

En del hör av sig till oss och tycker att en betygssättning i en viss spårstatusrapport är felaktig. T ex att betyget 4 (spårat utan genomslag) angivits fast det i själva rapporttexten står att det finns genomslag, och att betyget därför borde ha 2 eller 3.

Betygen på Skidspår.se avser:

5 = Spårat, hårda perfekta spår
4 = Spårat, utan genomslag
3 = Spårat, liten risk för genomslag
2 = Spårat, genomslag förekommer
1 = Ej spårat, delvis åkbart
0 = Ej åkbart 

Betygsdefinitionerna är synliga när man väljer betyg i rullgardinsmenyn på spårstatusrapporteringssidan.

Använd dessa betyg så underlättar du för andra skidåkare som läser rapporterna.


 

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT