Även ”tråkiga” rapporter är uppskattade rapporterÄven ”tråkiga” rapporter är uppskattade rapporter 

Vi har fått vänja oss vid att skidspår på många platser är färskvara och att spårens status kan förändras snabbt. 

Vi vill därför uppmana alla som lämnar spårstatusrapporter att även lämna rapporter när spåren försämrats eller försvunnit.  

Mellan 4000-5000 personer besöker Skidspår.se varje dag, och många planerar sina träningsutflykter efter spårstatusrapporterna. Därför är det uppskattat att även få rapporter om när spåren försämrats eller inte längre är åkbara.

Ett stort tack till alla er som förser Skidspår.se's besökare med spårstatusrapporter från hela landet!

Skidspårsteamet       


 

Copyright 1995-2024 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT