Anläggningsnummer: 1045

Hemavan

Storumans kommun, Västerbottens län

Visa på karta
Spårstatusrapporter
Elljusspåret
2 km

Karaktär/terräng
Trevligt, kuperat spår

Information
Start ner i byn vid Lassovägen eller vid Kungsvägen, där det också finns P-platser.

Centrumspåret
3.8 km

Karaktär/terräng

Information
Försäsongsspår vid toppen av Centrumliften. 3,8 km. Prepareras från okt/nov beroende på snötillgång - mitten av januari.

Restaurangspåret
4.5 km

Karaktär/terräng

Information

Storbäcksspåret
6.3 km

Karaktär/terräng
Småkuperat, trevligt spår i skyddad terräng.

Information
Samma start som 2 km-spåret. Efter ca 5 km finns ett vindskydd, vackert beläget vid Storbäcken.

Kobåsspåret
11 km

Karaktär/terräng
Hela spåret går på högfjället i Kobåset med fantastisk utsikt mot Södra Storfjället.

Information
Kobåsspåret börjar där Centrumliften slutar. Prepareras från mitten av februari och fungerar även mycket bra som turspår. Fantastisk naturupplevelse i alpin terräng.

Hemavan-Laisaliden
11 km

Karaktär/terräng
Stigningen från Hemavan är brantare än från Laisaliden-hållet.

Information
Klassiskt turskidspår mellan Hemavan och Laisaliden, på fjället som aldrig prepareras.

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT