Anläggningsnummer: 2103

Nalovardo

Sorsele kommun, Västerbottens län

Visa på karta
Spårstatusrapporter
Snösvängen
5 km

Karaktär/terräng
Följer Borgjaurvägen första 2,5 km, sedan lättåkt, varierad och vacker sträcka med myrar, bäckravin och fjällgranskog

Information

Borgjaur
9 km

Karaktär/terräng
Följer Borgjaurvägen t.o.r. med långa svepande uppförs- och utförskörningar

Information

Copyright 1995-2021 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT