Anläggningsnummer: 2580

Forsdala

Lycksele kommun, Västerbottens län

Visa på karta
Spårstatusrapporter
0.6 km

Karaktär/terräng

Information

1.5 km

Karaktär/terräng

Information

2.4 km

Karaktär/terräng
Kuperat, lättåkt.

Information
Ca 40 höjdmeter på långa varvet.

Copyright 1995-2021 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT