Anläggningsnummer: 483

Källberget

Leksands kommun, Dalarnas län

2019-02-10 kl 13:35 av Hampus

Underlag Spårkanter
Källans 5 km elljusspår. Hårda fina spår men något löst stavfäste. Överlag super!

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT