Anläggningsnummer: 483

Källberget

Leksands kommun, Dalarnas län

2019-02-06 kl 02:30 av OA

Underlag Spårkanter
Källberget , Länken upp till Granbergstoppen spårat

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT