Anläggningsnummer: 483

Källberget

Leksands kommun, Dalarnas län

2019-02-02 kl 09:00 av OA

Underlag Spårkanter
Spårning sker när snöfallet upphör
(Granbergstoppen ner till utsikten spårat )

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT