Anläggningsnummer: 483

Källberget

Leksands kommun, Dalarnas län

2019-01-26 kl 17:40 av Göran

Underlag Spårkanter
5km -8, perfekta spår

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT