Anläggningsnummer: 483

Källberget

Leksands kommun, Dalarnas län

2019-01-20 kl 09:30 av Erik

Underlag Spårkanter
Fortfarande fina spår på källan

Copyright 1995-2019 Skidspår.se
Text eller innehåll får ej kopieras, publiceras
eller återges utan vårt tillstånd.
Site by Westling IT